slideshow image
 

Piren efter restaurering hösten 2019
  Piren efter restaurering hösten 2019 (4)
  Solnedgång oktober 2016 (4)
  Vinter vid stranden (11)
  Stranden 2015-04-08 (6)
  Stranden (22)
  Majbrasa 2011 (5)

©Penningskrinets Samfällighetsförening   Mejl till: ordförande   Mejl till: Webmaster