aktuellt
PENNINGSKRINETS ÅRSMÖTE 18 juni 10.00
Samling vid grillplatsen
VÄLKOMNA!
Till medlemssidan!
Sophämtning 2022
 Sophämtning 2022
Ny ägare eller ny adress
Meddela ändringar!
Info från styrelsen om huvudkranarna
Mejla Joel Larsson om du vill vara med i gemensamt inköp och montering av de nya kranarna.
 Information från styrelsen om huvudkranarna

©Penningskrinets Samfällighetsförening   Mejl till: ordförande   Mejl till: Webmaster