Penningskrinet

Bra att veta

Om föreningen

Föreningen finns för att vi gemensamt ska kunna sköta vägar, vattentäkt och allmänna ytor inom området. Alla fastighetsägare blir obligatoriskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Årsmöte hålls i maj-juni. Medlemsavgift är fn. 2500 kr/år (Enligt årsmötesbeslut av 2021-06-19).
För den gemensamma trivseln ordnas i slutet av juli bouletävling och grillfest. Alla fastighetsägare uppmanas delta i någon av arbetsdagarna.

Faciliteter

Det finns tre grillplatser och en spelplan lämplig för boule, vollyboll, kubb e dyl. I området finns tillgång till vintervatten.

Tomter till salu

Skellefteå kommun har en tomt till salu.
Vatten - Anslutning kan ske till föreningens vatten. Fråga styrelsen angående anslutningskostnad.
El - Offert på anslutningskostnad hos Skellefteå Kraft Elnät AB.

Regler

Om vattnet

Information från styrelsen om vattnet och huvudkranarna
 • Stugägare ska stänga sin huvudkran
  Årsmötesbeslut från 2013-06-01 § 27. 'Stugägare ska stänga sin huvudkran vid tomtgränsen när ingen är i fritidshuset. Om huvudkranen vid tomtgränsen inte är stängd och det uppstår vattenläckage i den egna stugan/anläggningen ska medlem i samfällighetsföreningen ersätta föreningen för de kostnader som föreningen haft i anslutning till läckaget. Kostnader i vattenverket för till exempel filtermassa och kostnader för grävning mm som utförts för att lokalisera läckan ska betalas av stugägaren. Detta gäller oavsett vad som är orsaken till vattenläckan om den uppstår i stugägarens anläggning.'
 • Kontrollera när vattnet slås på
  Det är viktigt kontrollera så att det inte läcker, när vattnet slås på till den egna stugan.
 • Om vattenläckage
  Vid större vattenläckage ska vattenansvariga omedelbart meddelas. Du hittar dem efter inloggning på sidan för styrelse och utskott.
 • Skriftlig varning
  Årsmötesbeslut från 2003-05-31 § 27. 'Årsmötet beslöt att föreningsmedlem som inte följer regler eller uppmaning från de av föreningen utsedda vattenanläggningsansvariga gällande den huvudkran som var och en har anslutit till vår gemensamma vattenanläggning, ska av styrelsen ges en skarp skriftlig varning.'
  Bakgrunden till detta är att om huvudkranen frusit sönder eller att det uppstått läckage i den egna stugan/anläggningen så får de ansvariga för vattenanläggningen mycket extraarbete och alla blir irriterade. Dessutom strömmar det ut mycket vatten helt i onödan.
 • Fria från ansvar
  Årsmötesbeslut från 2004-06-05 § 24. 'Årsmötet beslutade att vattenanläggningsansvariga frias från ansvar enligt följande: Varje stugägare/medlem ansvarar fullt ut för sin vattenanläggning fr o m den egna huvudkranen. Föreningen och de av årsmötet valda vattenanläggningsansvariga kan alltså ej ställas till svars för vattenskada som sker på grund av fel eller försummelse på den egna fastigheten fr o m den egna huvudkranen.'
 • Frysrisk
  Din huvudvattenkran kan vara utsatt för frysrisk. Se exempel på isolerad låda, längst ner på sidan!
 • Plogpinne markerar huvudkranen
  Alla bör markera sin huvudkran med en plogpinne så att bredare plogning kan ske utan att skada kranen.

Om annat

 • Rensa diken
  Var och en rensar diken längs den egna tomten och gärna på båda sidor av vägen.
 • Röjning
  Om någon vill röja på allmänningen så måste de fråga styrelsen först.
 • Sand
  Det är inte tillåtet att hämta sand inom vårt område och då menas främst området mitt emot bollplanen, på andra sidan vägen. Skylt finns som informerar om att det är förbjudet.

Exempel på vinterskydd för vattenkranen.

Röret kapas och byggs in med markisolering. Här kan du se hur Lorentz Bergh
på Penningskrinet 15 har byggt sin isolerade låda för vattenkranen.
Isolerad låda för vattenkranen
Isolerad låda för vattenkranen


Isolade väggar

Isolat tak

Med ytterlocket på
©Penningskrinets Samfällighetsförening   Mejl till: Ordförande   Mejl till: Webmaster