Styrelse för Penningskrinets SFF

Styrelse

Urban Andersson, ordförande, 0910-158 73, 070-106 20 81
Håkan Pettersson, kassör, 070-509 75 71
Roger Nordmark, sekreterare, 070-6435617
Rose-Marie Brännström, 0934-211 35, 070-556 42 80
Sara Wahlberg, 073-841 88 30

©Penningskrinets Samfällighetsförening   Mejl till: ordförande   Mejl till: Webmaster