Penningskrinet

Styrelse för Penningskrinets SFF

Styrelse

Urban Andersson, ordförande, 0910-158 73, 070-106 20 81
Berth Hägglund, kassör, 070-3997058
Roger Nordmark, sekreterare, 070-6435617
Håkan Englund, 070-6419992
Lars Eriksson, 070-6435417
Mikael Burlin, 070-1085136
Rose-Marie Brännström, 0934-211 35, 070-556 42 80
©Penningskrinets Samfällighetsförening   Mejl till: Ordförande   Mejl till: Webmaster